Tuyển dụng

At Food Society Group, human resources is one key component for our success. Together, we are creating professional and open working evironment. Being part of our team, you will be able to improve your skills and knowledge, and even reach to a milestone on her career path. If you want to work in F&B industry, among talented and experienced people, and making high salary figure, Food Society Group is the place for you.

BỘ PHẬN NHÀ HÀNG

Bộ phận nhà hàng: Front of house

Nếu bạn yêu thích ngành dịch vụ, bạn mong muốn gặp gỡ nhiều người, bộ phận này là dành cho bạn. Phụ trách những công việc trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, bạn chính là người đem lại ấn tượng đầu tiên của thương hiệu cho khách hàng, đồng thời mở ra cơ hội làm quen với những con người thú vị.

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

Bộ phận văn phòng: Back office

Làm ở bộ phận này, bạn chính là người phụ trách những công việc liên quan đến tài liệu, chiến lược, định hướng góp phần làm cho Food Society Group ngày càng phát triển hơn"